Masuratori Terestre si Cadastru

Topografie

>>>Topografia este o ramură a geodeziei care se ocupă cu tehnica măsurătorilor unei porțiuni a scoarței Pământului, cu determinarea poziției elementelor scoarței terestre pe suprafețe mici (considerate plane), precum și cu tehnica reprezentării grafice sau numerice a suprafețelor măsurate, în scopul întocmirii de hărți și planuri; descrierea amănunțită a unui loc sub raportul așezării, configurației etc.; modul în care sunt dispuse în spațiu elementele unui ansamblu.
>>>Primele măsurători terestre s–au efectuat în țara noastră începând cu secolul al XVIII-lea,în timpul lui Constantin Brâncoveanu, în zona orașelor București și Târgoviște.
>>>Primele măsurători cu caracter de topografie aplicată au fost legate de inventarierea moșiilor boierești Gheorghe Asachi in Moldova(1816) si Gheorghe Lazar in Muntenia (1818) au organizat primele cursuri de inginerie geotopografică. >>>Din anul 1918, topografia cu destinație specială s–a axat mai ales pe problemele de parcelare a suprafețelor de teren și pe trasări de căi de comunicații.
>>>După anul 1930 au început să se afirme lucrările topografice necesare la elaborarea și aplicarea proiectelor de sistematizare a orașelor.

Topografie
Laurentiu Blaga
Cadastru
Corina Man
Geodezie
Inginer Topograf
GPS

Toate Drepturile Rezervate © SC Larry & Cory-Vermessungen SRL | Design: www.paunescu.eu