Masuratori Terestre si Cadastru

Cadastru

>>>Cadastrul este sistemul unitar și obligatoriu de evidență tehnică, economică și juridică a tuturor imobilelor de pe un teritoriu administrativ.
>>>Entitățile de bază ale acestui sistem sunt parcela, construcția și proprietarul.
>>>Sistemul de evidență al cadastrului are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobiliară.
(Cadastrul general este sistemul de evidență al imobilelor de pe întreg teritoriul țării.)
1.Funcția tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea, pe bază de măsurători, a poziției configurației și mărimii suprafețelor parcelelor si construcțiilor pe destinații, categorii de folosință și pe proprietari.
2. Funcția economică evidențiază elementele tehnice necesare stabilirii valorii de impozitare a imobilelor și calculării impozitelor asupra veniturilor realizate din tranzacții imobiliare.
3. Funcția juridică se realizează prin identificarea proprietarului pe baza actului de proprietate și prin înscrierea în cartea funciară .

Topografie
Laurentiu Blaga
Cadastru
Corina Man
Geodezie
Inginer Topograf
GPS

Toate Drepturile Rezervate © SC Larry & Cory-Vermessungen SRL | Design: www.paunescu.eu